HOX! Koko kauden kokeen osallistumismaksu 5e

Kerhon tili: FI26 5274 0020 0846 36
Saaja: Oulun Seudun Pystykorvakerho
Viitenumero: 20019

Koko kauden koe eli entinen "avo-koe" eli "pitkä koe" on nimestään huolimatta ihan normaalimittainen neljän tunnin koe-erä. ;) Arpakokeesta poiketen tämän kokeen voi suorittaa koekauden aikana käytännössä missä haluaa, milloin haluaa ja kenen kanssa haluaa, eli kokeisiin lähtö on tehty mahdollisimman helpoksi. Huonon kelin sattuessa kokeen voi myös siirtää parempaan ajankohtaan. Tässäpä pitkä koe pähkinänkuoressa:

* Valitse mieluisa maasto
* Sovi koepäivästä jonkun palkintotuomarin kanssa
* Ilmoita koira kokeeseen jollekin lähistön ylituomarille (lista sivun lopussa)
* Maksa osallistumismaksu ohjeiden mukaan (kennelpiireittäin vaihtuvat ohjeet)
* Suorittakaa koe vaikkapa jahtireissun yhteydessä
* Palkintotuomari toimittaa paperit ylituomarille, joka vahvistaa tuloksen parhaimmillaan samana päivänä.

OSPK:n jäsenille koiran ensimmäinen koestartti, joka on pitkä koe, on ilmainen. Oman piirin alueella osallistumismaksun voi jättää maksamatta, kunhan kertoo asiasta palkintotuomarille. Muiden piirien alueella tehdyn kokeen osallistumismaksun voi saada takaisin kuittia vastaan rahastonhoitajalta.

HOX! Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella on mahdollisuus käyttää TIETTYJÄ Metsähallituksen lupa-alueita pitkissä kokeissa myös kaudella 2023-2024. Mikäli haluat hyödyntää tätä mahdollisuutta, lue ohjeet ja tutustu lupa-alueisiin kennelpiirin sivuilla ja ilmoita maaston käytöstä samalla kun ilmoittaudut pitkään kokeeseen meille.

Linkki:

ERILLISOHJEET KOEKAUDEN KESTÄVIIN LINNUNHAUKKUKOKEISIIN ELI "PITKÄÄN KOKEESEEN"

Sääntö ja erillisohje voimassa 1.8.2018 alkaen.

Sääntö:


12.2 Koekauden kestävät linnunhaukkukokeet


Koekauden kestävien linnunhaukkukokeiden yksityiskohtaiset erillisohjeet on tarkemmin määritelty näihin sääntöihin liittyvissä erillisohjeissa.

Erillisohje:

12. ERILLISOHJEET KOEKAUDEN KESTÄVIIN LINNUNHAUKKUKOKEISIIN


Koe kestää koko koekauden eli 20.8. – 28./29.2.

Kokeen järjestäjänä ja myöntäjänä toimii se kennelpiiri, jonka alueella koe suoritetaan tai aloitetaan. Kennelpiiri voi siirtää kokeen käytännön järjestelyt piirinsä alueella toimivalle yhdistykselle.

Kokeen järjestäjä voi periä kohtuullisen osallistumismaksun, jonka tarkoitus on kattaa kokeen järjestelyistä aiheutuvat kulut.

Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja.

Kokeeseen ei voi osallistua koira, joka on:

  • saavuttanut käyttövalion arvoon oikeuttavat koetulokset
  • saavuttanut pitkistä kokeista yhteensä kaksi LINT 1 tulosta
  • saavuttanut pitkistä yhden AVO 1 tuloksen ja yhden LINT 1 tuloksen.

Kokeeseen ilmoittaudutaan kennelpiirin kokeeseen nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että ylituomarilla on mahdollisuus valvoa koetta.

Ylituomari hyväksyy koiranohjaajan esittämän palkintotuomarin tai nimeää hänet itse.

Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja vastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomarin arvosteluoikeuden tarkastamisesta ennen koetta.

Kokeen aloittaminen maastossa ilmoitetaan ylituomarille esimerkiksi puhelimella tai tekstiviestillä. Kokeen jälkeen palkintotuomari antaa ylituomarille selvityksen kokeen kulusta esimerkiksi puhelimella.

Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa koesuorituksesta. Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomari tai kokeen järjestäjä ilmoittaa tuloksen koiranohjaajalle. Tulos tulee merkitä kokeen suorittamispäivälle.

Ylituomari lähettää tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirjan sekä koirakohtaisen pöytäkirjan viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta kennelpiirille.

KOEKAUDEN KESTÄVÄT LINNUNHAUKKUKOKEET POHJOIS-POHJANMAAN KENNELPIIRIN ALUEELLA

Koekauden kestävät LINT-kokeet järjestetään Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella yllä olevien erillisohjeiden mukaisesti. Lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita ja tarkennuksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja helpottaa kokeiden järjestämistä ja järjestelyjä.

1. Järjestäjä

Kokeen järjestäjänä toimii Oulun Seudun Pystykorvakerho ry. Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella suoritettu koe ilmoitetaan ylituomarille, joka pystyy valvomaan koetta.

2. Osanottomaksu
Osanottomaksu, 5 € / koesuoritus, maksetaan ennen kokeen aloittamista Oulun Seudun Pystykorvakerho ry:n tilille FI26 5274 0020 0846 36. Käytä viitenumeroa 20019.

3. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään jollekin arvosteluoikeudet omaavalle ylituomarille, ensisijaisesti kuitenkin koemaastoa lähimpänä asuvalle ylituomarille. Kuitenkin niin, että ylituomari voi sujuvasti valvoa koesuoritusta. Piirin alueella asuvien ylituomareiden yhteystiedot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin internet-sivuilta yhteystiedoista käyttämällä ylituomarihakua sekä Oulun Seudun Pystykorvakerho ry:n nettisivulta.

4. Koemateriaali
Oulun Seudun Pystykorvakerho toimittaa kokeita vastaanottaville ylituomareille koemateriaalin. Osallistuja noutaa tai tilaa maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan ylituomarilta. Koemateriaali sisältyy ilmoittautumismaksuun, eikä osallistujilta peritä siitä erillistä maksua.

5. Koiranomistajan, palkintotuomarin ja ylituomarin tehtävät
Koekauden kestävän LINT-kokeen tarkoituksena on madaltaa kokeeseen osallistumisen kynnystä ja tehdä kokeen suorittamisesta mahdollisimman helppoa. Asiointi ja yhteydenpito tapahtuu pääasiassa puhelimitse. Ylituomari voi kuitenkin niin harkitessaan edellyttää koiranomistajan sekä palkintotuomarin henkilökohtaisesti osallistumaan ylituomarin puhutteluun ja kokeen purkutilaisuuteen. Kokeen onnistumisen ja sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kaikki osapuolet tietävät tehtävänsä. Asioista tulee sopia etukäteen ja kaikilla on oltava tiedossa toistensa yhteystiedot.

Muistilista eri osapuolten tehtävistä:

Koiranomistaja

- hankkii palkintotuomarin ja koemaaston
- ilmoittaa ilmoittautuessaan ylituomarille palkintotuomarin nimen ja ajankohdan milloin koe on tarkoitus suorittaa
- noutaa tai tilaa maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan kokeen ylituomarilta
- maksaa osanottomaksun ja esittää kuitin palkintotuomarille
- esittää palkintotuomarille koiransa rekisteri-, tunnistusmerkintä- ja rokotustodistuksen
- varaa postimerkillä varustetun kirjekuoren, jossa palkintotuomari kokeen päätyttyä lähettää maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan ylituomarille

Palkintotuomari

- on yhteydessä ylituomariin ohjeiden saamiseksi ennen koesuoritusta
- varmistaa ilmoittautumismaksun suorituksen ja koiran rokotusten sääntöjen mukaisen voimassaolon
- lähettää ylituomarille tekstiviestin kun koesuoritus alkaa
- täyttää ylituomarin antamien ohjeiden mukaisesti koiraa koskevat rekisteri- ja rokotustiedot koirakohtaisen pöytäkirjan yläosaan
-toimittaa tai postittaa allekirjoitetut maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan ylituomarille välittömästi kokeen päätyttyä
-on tarvittaessa kokeen aikana tai sen päätyttyä puhelimitse yhteydessä ylituomariin

Ylituomari

- antaa ennen koesuoritusta palkintotuomarille ja koiranomistajalle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet kokeen kulkuun, sääntöihin, koepapereiden toimittamiseen yms. liittyvistä asioista ja varmistaa kaiken tapahtuvan sääntöjen ja kokeen perushengen mukaisesti
- on viimeistään koepaperit saatuaan yhteydessä palkintotuomariin, kuulee kertomuksen kokeen kulusta ja käy läpi maastokortin merkinnät ja pisteytyksen
- vahvistaa kokeen tuloksen välittömästi ilmoittamalla siitä koiranomistajalle
- julkaisee kokeen tuloksen ilmoittamalla sen www.pystykorva.info internet-sivuilla
- postittaa koe- ja koirakohtaiset pöytäkirjat sekä maastokortin viivyttelemättä LINT koepöytäkirjojen tarkastajalle;
- toimittaa jäljennöskappaleen koirakohtaisesta pöytäkirjasta koiranomistajalle.

6. Maastokortin ja järjestäjän jäljennöskappaleiden säilytys
Kokeen vastaanottanut ylituomari lähettää koe- ja koirakohtaisen pöytäkirjan koepöytäkirjojen tarkastajalle, joka arkistoi järjestäjän jäljennöskappaleet ja säilyttää vähintään vuoden ajan. Ylituomari säilyttää maastokortin vuoden ajan.

7. Tiedustelut
Lisätietoja koekauden kestävien linnunhaukkukokeiden järjestämisestä antaa Heikki Niemelin, puh. 040 5171208, sähköposti heikki.niemelin@gmail.com

POHJOIS-POHJANMAAN YLITUOMARIT 2023

(Myös muiden piirien tuomarit voivat ottaa koesuorituksia vastaan, mikäli yllämainitut edellytykset täyttyvät. Kaikki ylituomarit löydät Kennelliiton ylituomari-hausta.)